Ventoseflat Mathildelaan Eindhoven

Onder de titel: “Er is toekomst voor geschiedenis” wordt het huidige woongebouw (met 41 appartementen) als gemeentelijk monument geheel gerenoveerd.

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven
Locatie:
Eindhoven
Marktsegment:
Woningbouw
Activiteit:
Renovatie
Status:
In de steigers
Ventoseflat Bouwbord

Projectomschrijving

Onder de titel: “Er is toekomst voor geschiedenis” wordt het huidige woongebouw (met 41 appartementen) als gemeentelijk monument geheel gerenoveerd.

Na 15 jaar onderhandeling is  uiteindelijk in een raadsvergadering gekozen voor renovatie/ restauratie van deze voormalige sigarenfabriek van F. van Gardinge & Comp.  in plaats van dit gebouw te slopen. De werkzaamheden betreffen een grote restauratie en renovatie van de woningen, bedrijfsruimte en algemene ruimte, waarbij de gevels worden schoongemaakt en oude gevelelementen worden teruggebracht, de houten kozijnen worden grotendeels vervangen, de dakbedekking worden vernieuwd, balkons worden vervangen, nagenoeg alle binnenwanden en - afwerking worden verwijderd en opnieuw aangebracht, inclusief alle installaties. omdat het gebouw nog deels bewoond blijft, zal de uitvoering in meerdere fasen worden gereallisseerd.