Smalle Haven Eindhoven

De binnenstedelijke ontwikkeling "Smalle Haven" bestaat uit een zestal planonderdelen, uiteenlopend van kantoren, jongerenhuisvesting tot zeer luxe wooneenheden: Woontoren met 48 huur- en koopappartementen en vier lagen commerciële ruimte in samenwerking met Vesteda.

Opdrachtgever:
Vesteda Project B.V., Van Straten Vastgoed, Gemeente Eindhoven, Marcks Wachters Notarissen, Wooninc.
Locatie:
Eindhoven
Marktsegment:
Overig
Activiteit:
Ontwikkeling en realisatie
Status:
Opgeleverd
Smalle Haven Marks Wachters notaris tuinzijde

Projectomschrijving

De binnenstedelijke ontwikkeling "Smalle Haven" bestaat uit een zestal planonderdelen, uiteenlopend van kantoren, jongerenhuisvesting tot zeer luxe wooneenheden in een woontoren met 48 huur- en koopappartementen en vier lagen commerciële ruimte in samenwerking met Vesteda.

De binnestedelijke herontwikkeling van het gebied 'Smalle Haven' is na de ontwikkeling van de 'Heuvelgalerij de belangrijkste binnenstedelijke herontwikkeling in de gemeente Eindhoven. Het door Jo Coenen vervaardigde stedenbouwkundig plan heeft de Eindhovense binnenstad verrijkt met een bijzonder project. In het project zijn wonen, werken en ontspannen in elkaar verweven.

Van Straten Vastgoed (sinds november 2012 Strukton Van Straten) heeft een belangrijk deel van de grondverwerving verzorgd en is ingeschakeld voor de ontwikkeling van het Noordelijk Plandeel, zoals de 2-laagse parkeergarage (265  parkeerplaatsen  t.b.v. de ontwikkelde opstallen) onder het WZI-gebouw, het Arcadegebouw (met 2.280 m2 bvo met detailhandel en 34 wooneenheden voor jongeren), het Collonadegebouw (met 2.100 m2 bvo kantoorruimte. In gebruik genomen door de Lage Landen), het kantoorgebouw Marks Wachters Notarissen (ca 15000 m2 nieuwbouw en 670 m2 renovatie), het Hoekgebouw ter plaatse van het Stratumseind (met 650 m2 bvo t.b.v. één of twee horecabedrijven) en het 'pronkstuk' van Smalle Haven: de Vesteda Toren.

Het Arcadegebouw is in zijn structuur tevens geschikt voor kantoorruimten en eenvoudig op te zetten naar kantoor-ruimten in de toekomst. Tevens worden er twee monumentale panden gerenoveerd en uitgebreid tot 3.020 m2 kantoorhuisvesting.